به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران اعلام كرد: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات ملت با پیش شماره ۳۳۹۰ الی ۳۳۹۹، ۳۳۱۱ در محدوده خیابان ناظم الاطباء و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۱ در محدوده خیابان های شهید کشوری، رضا سیف، قاسم محمدی و در مرکز مخابرات شهید فرداسدی با پیش شماره ۶۶۰۰ الی ۶۶۰۹ در محدوده خیابان های بهنود، دامپزشکی، جیحون، بزرگراه یادگار امام به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال میشود.

همچنین در مرکز مخابرات ولی عصر با پیش شماره های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳،۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابان های شهید موسوی خواه، شهید نامجو و در مرکز مخابرات شهیدان لطفی با پیش شماره ۳۵۳۷،۳۵۳۸ در محدوده روستاهای چاران و جی و در مرکز مخابرات شهید رجایی با پیش شماره های ۳۴۴۰ الی ۳۴۴۹،۳۴۲۰ در محدوده بلوار ماهان، بلوار مولانا به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید درزی با پیش شماره ۳۳۶۰، ۳۶۶۱ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید بهشتی گیلاوند از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال میشود.