به گزارش افکارنیوز، علی خندان روی جوان در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش حدود ۹ درصدی قیمت گوشت گوساله و ۱۳.۵ درصد قیمت گوشت گوسفندی در بازار، اظهارداشت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله داخلی به صورت مخلوط ۱۶۵۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفند داخلی به صورت مخلوط بین ۱۸۵۰۰ تا ۱۹۰۰۰ تومان در بازاربه فروش میرسد، این در حالی است که چند هفته قبل، قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله و گوسفند داخلی به ترتیب ۱۸۰۰۰ و ۲۱۰۰۰ تومان بود.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله وارداتی به صورت مخلوط دست مصرف کننده ۱۳۷۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفند وارداتی به صورت مخلوط دست مصرف کننده ۱۵۴۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه گوشت گاوی، افزایش قیمت نهاده ها را دلیل اصلی گران شدن گوشت قرمز در بازار عنوان کرد و افزود: قیمت گوشت قرمز فقط طی ۱۵ روزی که قیمت علوفه در بازار گران شده بود، کمی افزایش یافت.

خندان روی جوان در رابطه با مراکز عرضه مستقیم گوشت در سطح شهر نیزبیان داشت: در سطح شهر تهران تنها دو منطقه علی آباد و نواب به عرضه مستقیم گوشت قرمز مبادرت می کنند. به گفته وی، هم اکنون ۱۲۰ واحد صنفی در سطح شهر توزیع گوشت قرمزرا برعهده دارند.