به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی اگروفود (کشاورزی و غذا) که روز گذشته در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران افتتاح شد از صبح امروز با برخورد نیروی انتظامی و پلمب برخی سالنها مواجه شده است.

یکی از غرفهداران گفت: برخی از غرفهداران لباسهای نامناسبی پوشیده بودند و به همین دلیل نیروی انتظامی از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز از باز شدن برخی سالن ها از جمله سالن ۶ نمایشگاه بینالمللی ممانعت به عمل آورده است.