به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، گمانهزنيها حاكي از اين است كه به احتمال زياد فرزين با حفظ سمت به عنوان مديرعامل و ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب ميشود.

گمانه‌زنی‌ها از این حکایت دارد که فرزین به علت اینکه نمی‌تواند در دو پست اجرایی به طور هم‌زمان فعالیت داشته باشد، در صورتی که رییس صندوق توسعه ملی شود، باید پست معاونت اقتصادی را واگذار کند و تنها می‌تواند با حفظ سمت دبیری ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها بر مسند ریاست صندوق توسعه ملی بنشیند.

حال باید دید که پس از فرزین چه کسی به معاونت اقتصادی منصوب می‌شود.

البته در این زمینه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه روز پنجشنبه هیات امنای صندوق در جلسه‌ای که داشتند تصمیماتی برای تغییر رییس صندوق توسعه ملی گرفتند، گفت: هنوز چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در مورد جایگزینی فرزین به جای قربانی اظهار کرد: هنوز چیزی رسما اعلام نشده است ولی اخبار چنین مسیری را دنبال می‌کند.

وی در مورد احتمال سپردن پست ریاست صندوق توسعه ملی به فرزین گفت: بله؛ همین طور است.

براساس اين گزارش، صحبتهاي غير رسمي از احتمال انتخاب سيدجلالالدين عارفيان ـ معاون ستاد هدفمندييارانههاـ به جاي مرادي ـ رييس ستاد هدفمندي يارانهها خبر ميدهد. انتهاي پيام