به گزارش افکارنیوز، محمود بهمني در گفتوگو با ايسنا، در مورد تورم ارديبهشت ماه سال ۹۱ عنوان كرد: تورم ارديبهشت ماه دهم خرداد ماه محاسبه ميشود.

وی در مورد برآورد خود از تورم عنوان کرد: حرکت جهشی تورم کاهش پیدا کرده و با آن افزایش تورمی که نیم یا یک درصد می‌شد آخرین بار تورم فروردین ماه امسال ۲۱.۸ درصد شد که فکر نمی‌کنم میزان افزایشی آن در اردیبهشت ماه به نیم درصد برسد.

پیش از این بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ را نسبت به سال ۱۳۸۹(۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹) معادل ۲۱.۵ درصد و تورم فروردین ماه را ۲۱.۸ اعلام کرده بود که با در نظر گرفتن این ارقام می‌توان گفت نرخ تورم در فروردین‌ماه گذشته ۰.۳درصد نسبت به رقم تورم پایان سال ۹۰ رشد داشته است.

رييس كل بانك مركزي همچنين در مورد تورم خاطرنشان كرد: در پايان سال گذشته تورم ۲۱.۵ درصد بود و در پايان فروردين ماه اين رقم ۲۱.۸ درصد شد كه تورم پايان ارديبهشت ماه هنوز اعلام نشده و تا دهم خرداد ماه ما ميتوانيم تورم ارديبهشت ماه را هم اعلام كنيم.