مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  پنجشنبه ۱۱ شهریور ماه به بیان مسائلی همچون توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در کشور، الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی، نگرانی‌ها درباره ذخایر کالاهای اساسی رفع شده است، نقطه کور یک میلیون مسکن ، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در کشور/ الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی/ نقطه کور یک میلیون مسکن

توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در کشور/ الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی/ نقطه کور یک میلیون مسکن

توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در کشور/ الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی/ نقطه کور یک میلیون مسکن

توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در کشور/ الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی/ نقطه کور یک میلیون مسکن

توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در کشور/ الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی/ نقطه کور یک میلیون مسکن

توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در کشور/ الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی/ نقطه کور یک میلیون مسکن

توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در کشور/ الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی/ نقطه کور یک میلیون مسکن

توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در کشور/ الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی/ نقطه کور یک میلیون مسکن