شاخص کل بورس تهران، امروز سیزدهم شهریور ماه در ابتدای معاملات با رشد ۱۰ هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.

چراغ سبز بورس روشن شد