شاخص کل بورس تهران، امروز چهاردهم شهریور ماه در ابتدای معاملات با افت ۹۲۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی قرار گرفت.

افت شاخص بورس در ابتدای معاملات امروز