بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای ۱۵ شهریور ماه اعلام کرد. طبق آمار رسمی و بررسی‌های انجام شده نرخ ۱۷ ارز بین بانکی افزایش یافت.

 

افزایش نرخ ۱۷ ارز بین بانکی امروز دوشنبه 15 شهریور 1400+ جدول

افزایش نرخ ۱۷ ارز بین بانکی امروز دوشنبه 15 شهریور 1400+ جدول

افزایش نرخ ۱۷ ارز بین بانکی امروز دوشنبه 15 شهریور 1400+ جدول