مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به موضوع ذخیره سوخت در زمستان سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در حال حاضر استفاده سوخت تمامی نیروگاه‌ها از طریق گاز است و این نعمت خدادادی را نمی‌توان همانند نفت یا آب ذخیره کرد.

او ادامه داد: در حال حاضر جلسات هماهنگی به منظور تکمیل ظرفیت ذخیره تانکر سوخت نیروگاه‌ها در حال برگزاری است و امیدواریم شرکت نفت، ذخایر را تا قبل از شروع سرما تامین کند تا مشکلی در زمستان برای نیروگاه‌های کشور نداشته باشیم.

سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص ذخیره انرژی در منازل گفت: به طور کلی از طریق شارژر‌ها و باتری امکان ذخیره برق وجود دارد و قطعا افرادی که به هر دلیلی احتمال قطعی برق برای آنان وجود داشته باشد، می توانند از ذخیره سازها استفاده کنند.

نحوه ذخیره انرژی برق در زمستان 1400+ جرئیات

رجبی مشهدی در خصوص نحوه محاسبه برق مشترکان پرمصرف تصریح کرد: تعرفه مشترکان پرمصرف متناسب با پلکان مصرف افزایش پیدا خواهد کرد.