شاخص کل بورس تهران ، امروز هفدهم شهریورماه در ابتدای معاملات با رشد یک هزار و ۹۴۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۵ هزار واحدی قرار گرفت.

رشد شاخص بورس در ابتدای معاملات امروز 17 شهریور