شاخص کل بورس تهران، امروز بیست و یکم شهریور ماه در ابتدای معاملات با اُفت ۲ هزار و ۹۵۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۸ هزار واحدی قرار گرفت.

 

افت  ۲ هزار و ۹۵۰ واحدی شاخص بورس در ابتدای معاملات امروز 21 شهریور