شاخص کل بورس تهران، امروز بیست و یکم شهریور ماه در ابتدای معاملات با اُفت ۲ هزار و ۹۵۰ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۸ هزار واحدی قرار گرفت.​

در ادامه شاخص کل بورس در ساعت ۹:۳۵ دقیقه با افت ۱۳ هزار و ۵۴۹ واحد روی پله یک میلیون و ۵۱۶ هزار واحدی قرار گرفت؛ همچنین شاخص هم وزن نیز با افت ۵ هزار و ۱۱۵ واحد بر روی پله ۴۵۸ هزار و ۲۲۹ واحد قرار گرفت.

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش سهام در ۲۱ شهریور ماهتا به این لحظه از میان ۶۶۳ نماد، ۲۵ نماد در صف خرید و ۱۸۹ نماد در صف فروش قرار دارند.