محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص آلودگی آبی در شرق استان تهران گفت: متاسفانه خبری مبنی بر آلودگی آب منطقه تیزاب دماوند منتشر شد که این خبر از پایه بی اساس است و کاملا  تکذیب می شود.

او ادامه داد:کلیه پارامترهای کیفی آب شهر دماوند توسط آزمایشگاه معتبر پارامترهای کیفیتی آب شهرستان دماوند بررسی شده و بر این اساس آب این منطقه فاقد هرگونه آلودگی است و تمامی پارامترهای کیفی آن برابر استاندارد است.

 آب شهرستان دماوند آلوده نیست!

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پایان تصریح کرد: در صورتی که مواردی دال بر غیراستاندارد بودن آب گزارش شود، برخورد می‌کنیم.