فهرست خرید و فروش آپارتمان در پردیس به  شرح زیر است؛

آخرین اخبار مربوط به مسکن را در اینجا بخوانید.

مظنه خرید مسکن در پردیس+ جدول

قیمت روز خرید مسکن 
آدرس  متراژ

عمر ساخت
(سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)
پردیس؛ فاز ۱۱ ۸۷ ۱ ۷٫۰۱۱٫۰۰۰ 
پردیس؛ فاز ۸ ۹۷ ۳ ۸٫۳۵۱٫۰۰۰ 
پردیس؛ فاز یک ۱۰۰ ۲۰ ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ 
پردیس؛ فاز ۱۱ ۹۳ ۳ ۸٫۵۶۳٫۰۰۰ 
پردیس؛ فاز ۹ ۸۲ ۱ ۷٫۰۱۲٫۰۰۰ 
پردیس؛ فاز ۳ ۷۵ ۵ ۱۳٫۳۳۳٫۰۰۰