برای تهیه یک وعده ناهار خوشمزه آن هم مرغ یا قارچ سوخاری، به پودر سوخاری نیاز دارید. شما می توانید جدیدترین قیمت های آرد سوخاری را در جدول زیر بخوانید.

آرد سوخاری را چند بخریم؟

نام محصول قیمت (تومان)
آرد سوخاری فلفلی هاتی کارا مقدار 300 گرم 14.500
آرد سوخاری کرالیچین - 225 گرم 7.200
آرد سوخاری گلها - 300 گرم 11.900
آرد سوخاری ترخینه - 350 گرم 16.700
آرد سوخاری پرک نارنجی آمون مقدار 250 گرم 27.500
آرد سوخاری مارتین - 200 گرم 10.600