قیمت انواع میز ناهارخوری در بازار به شرح زیر است:

میزناهارخوری

نام کالا  قیمت(تومان)
صندلی غذا خوری مدل اسکای جهانتاب ۱,۲۳۵,۰۰۰ 
صندلی ناهار خوری اسپرت ۱,۲۰۰,۰۰۰ 
میز و صندلی ناهار خوری گرد مدل کم جا ۱,۹۸۰,۰۰۰ 
ریچارد صندلی ناهارخوری هامان ۶۴۰,۰۰۰ 
میز ناهار خوری چوب گردو DT128 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ 
میز ناهار خوری پایه ستونی ۴,۵۰۰,۰۰۰ 
میز و صندلی ناهارخوری زارا ۸,۳۰۰,۰۰۰