قیمت انواع مکمل غذایی مادران باردار و شیرده در بازار به شرح زیر است:

جدول قیمت انواع مکمل غذایی مادران باردار و شیرده در بازار مهر 1400

نام کالا قیمت (تومان)
مکمل غذایی مادران باردار و شیرده لیدی میل با طعم موز - ۴۰۰ گرم ۸۵,۷۹۰
مکمل بارداری و شیردهی ترومام با طعم آناناس - ۴۰۰ گرم ۷۶,۰۰۰
مکمل بارداری و شیردهی ترومام با طعم کاکائویی - ۴۰۰ گرم ۷۶,۰۰۰
مکمل بارداری و شیردهی ترومام با طعم عسلی - ۴۰۰ گرم ۷۶,۰۰۰
مکمل بارداری و شیردهی ترومام با طعم لیمویی - ۴۰۰ گرم ۷۶,۰۰۰