شاخص کل بورس تهران ، امروز یکشنبه ۱۱ مهر ماه در ابتدای معاملات با رشد ۳ هزار و ۳۹۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۶ هزار واحدی قرار گرفت.

در ادامه شاخص کل بورس در ساعت ۹:۳۰ دقیقه با رشد ۶ هزار و ۷۴۴ واحد، روی پله یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحدی قرار گرفت؛ همچنین شاخص هم وزن نیز با اُفت ۸۳۲ واحدی بر روی پله ۴۲۴ هزار و ۵۴۳ واحدی قرار گرفت.

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش سهام در ۱۱ مهر ماه