قیمت انواع گاو صندوق در بازار به شرح زیر است:

قیمت انواع گاو صندوق در بازار + جدول

نام کالا  قیمت( تومان)
گاوصندوق ایران کاوه مدل 100k ۸۵۰,۰۰۰ 
صندوق الکترونیکی نیکا مدل SFK-48ER ۹۸۰,۰۰۰
صندوق الکترونیکی پادپولاد مدل 20EF ۱,۷۵۰,۰۰۰
گاوصندوق ایران کاوه مدل 250dkr ۱,۹۰۰,۰۰۰
گاوصندوق الکترونیکی روستیک مدل RST-30TO ۲,۹۰۰,۰۰۰
صندوق الکترونیکی سدید مدل 350 ۲,۲۸۰,۰۰۰
گاوصندوق الکترونیکی گنجینه مدل EH500 ۳,۴۰۰,۰۰۰
گاو صندوق الکترونیکی گنجینه مدل H300AC ۳,۶۰۰,۰۰۰
گاوصندوق الکترونیکی گنجینه مدل DH500 ۳,۴۰۰,۰۰۰