شاخص کل بورس تهران، امروز دوشنبه 12 مهر ماه در ابتدای معاملات با رشد  568 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 477 هزار واحدی قرار گرفت.

رشد ۵۶۸ واحدی شاخص بورس