شاخص کل بورس تهران ، امروز چهارشنبه 14 مهر ماه در ابتدای معاملات با رشد  2 هزار و 757 واحد در ارتفاع یک میلیون و 487 هزار واحدی قرار گرفت.

بورس ۲ هزار و ۷۵۷ واحد رشد کرد