قیمت انواع  دفترچه برنامه ریزی در بازار به شرح زیر است:

 

 انواع دفتر برنامه ریزی در بازار را چند بخریم؟

نام کالا قیمت(تومان)
دفتر برنامه ریزی مجنتا کد 117 ۲۵,۰۰۰
دفتر برنامه ریزی مستر راد طرح الماس کد k-pop-1520 ۲۰,۰۰۰
دفتر برنامه ریزی مستر راد مدل my planner  ۳۵,۰۰۰
دفتر برنامه ریزی طرح قلب  ۳۴,۰۰۰
دفتر برنامه ریزی 80 برگ پالت طرح کاکتوس  ۲۴,۰۰۰
دفتر برنامه ریزی مشایخ مدل کاکتوس  ۲۵,۰۰۰