شاخص کل بورس تهران ، امروز چهارشنبه ۲۱ مهرماه در ابتدای معاملات با اُفت ۹۰۵ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۷ هزار واحدی قرار گرفت.

 اُفت ۹۰۵ واحدی شاخص بورس در آغاز معاملات امروز 21 مهر 1400