به گزارش افکار به نقل از مهر، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نمابری به دفتر خبرگزاری پیرامون انتشار گزارشی در ارتباط با مشکلات کارمندان انتقالی از پایتخت، اعلام کرد: احتراما در خصوص خبر منتشره در آن خبرگزاری با عنوان "قطع ناگهانی حقوق کارمندان انتقالی به کلانشهرها" ضمن تشکر از حسن دقت و دغدغه آن خبرگزاری محترم در تنظیم خبر فوق الذکر به آگاهی می رساند: همانگونه که اشاره شده است بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه در حین اجرای مصوبه دولت مبنی بر انتقال کارکنان داوطلب تصویب و ابلاغ شد، در عین حال این معاونت ضمن استفاده از ظرفیت همان ماده قانونی و برای عدم مواجهه کارکنان انتقال یافته با عدم پرداخت حقوق، طی نامه های جداگانه ای برای هر کدام از این کارکنان ، دستور پرداخت حقوق تا زمان ابلاغ نهایی تفاهم نامه مشترک میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را داده است. البته، مشکل پیش آمده تاکنون فقط از استان فارس به این معاونت گزارش شده و تذکرات لازم برای حل مشکل نیز داده شد.
ضمن اینکه این معاونت آمادگی دارد مشکل این دسته از کارمندان و موارد مشابه احتمالی را به صورت موردی حل کند. به اطلاع می رساند که در خصوص امضای تفاهم نامه فیمابین این معاونت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اقدامات و پیگیری های لازم از سوی این معاونت تا حصول نتیجه در دست اقدام است و اطمینان می دهد که موضوع موصوف در آینده ای نزدیک مرتفع خواهد شد.

پیش از این مهر گزارش داده بود: بیش از یکسال از انتقال گروههایی از کارمندان دولت از تهران میگذرد، با این حال طبق اعلام دیوان محاسبات از ۶ ماه پیش حقوق افراد منتقل شده به کلانشهرهایی مانند شیراز، تبریز و حتی قم به دلیل مشکلات قانونی قطع شده است!