به گزارش افکار به نقل از فارس؛ علی لاریجانی رئیس مجلس قانون اصلاح ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ابلاغ کرد.

لاریجانی در ابلاغیه به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور آورده است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

متن قانون اصلاح ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر است:

ماده واحده بندهای(الف) و(ب) ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰ / ۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح گردید:

الف در بند(الف) ماده(۱) بعد از عبارت «نود درصد(۹۰%) قیمت» عبارت «و بیشتر از قیمت» اضافه گردید.

ب در بند(ب) ماده(۱) بعد از عبارت «معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%)» عبارت «و حداکثر معادل» اضافه گردید.

پ در تبصره بند(ب) ماده(۱) بعد از عبارت «قیمت خوراک» عبارت «گاز و مایع» اضافه گردید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۹/۲ / ۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.