مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۲۴ آبان ماه به بیان مسائلی همچون افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس، احتمال توزیع قیر رایگان، کارنامه ناموفق جذب سرمایه خارجی، توقف ابر تورم، مهر تایید بر اثربخشی دلار ۴۲۰۰ تومانی، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

توقف ابر تورم/ افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس/ احتمال توزیع قیر رایگان

توقف ابر تورم/ افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس/ احتمال توزیع قیر رایگان

توقف ابر تورم/ افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس/ احتمال توزیع قیر رایگان

توقف ابر تورم/ افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس/ احتمال توزیع قیر رایگان

توقف ابر تورم/ افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس/ احتمال توزیع قیر رایگان

توقف ابر تورم/ افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس/ احتمال توزیع قیر رایگان

توقف ابر تورم/ افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس/ احتمال توزیع قیر رایگان

توقف ابر تورم/ افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس/ احتمال توزیع قیر رایگان

توقف ابر تورم/ افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس/ احتمال توزیع قیر رایگان

توقف ابر تورم/ افت ناگهانی شاخص بورس با رای ارزی مجلس/ احتمال توزیع قیر رایگان