شاخص کل بورس تهران، امروز  سه شنبه (۲۵ آبان ماه) در ابتدای معاملات با افت هزار و۶۸۱ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۴ هزار واحدی قرار گرفت.

در آغاز معاملات ۲۵ آبان ماه بورس هزار و ۶۸۱ واحد افت کرد