قیمت انواع  کشک   در بازار به شرح زیر است:

نام کالا قیمت(تومان)
کشک سمیه - 650 گرم ۳۲,۰۰۰
کشک خشک سمیه - 80گرم بسته 4 عددی ۳۰,۰۰۰ 
کشک سمیه - 470 گرم ۲۵,۴۰۰
کشک بیژن - 200 گرم ۱۰,۴۰۰
کشک بیژن - 450 گرم ۱۹,۲۰۰ 
کشک لیوانی 380 گرمی پگاه ۱۳,۳۰۰