شاخص کل بورس تهران، امروز چهارشنبه (۲۶ آبان ماه) در ابتدای معاملات با رشد یک هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۹ هزار واحدی قرار گرفت.

رشد یک هزار واحدی بورس در ابتدای معاملات