قیمت  سالاد الویه در بازار به شرح زیر است:

قیمت انواع سالاد الویه در بازار+ قیمت

نام کالا قیمت(تومان)
سالاد الویه مرغ فارسی - 250 گرم ۲۱,۹۸۰
سالاد الویه مرغ فارسی - 900 گرم ۷۳,۶۰۰
سالاد الویه حاوی مرغ رباط - 450 گرم ۲۸,۰۰۰
سالاد الویه ژامبون رباط - 200 گرم ۱۴,۰۰۰
سالاد الویه کالباس فارسی 250 گرم ۲۱,۹۸۰
سالاد الویه کالباس شامانا - 500 گرم ۲۴,۰۰۰