قیمت انواع  عرق نعناع در بازار به شرح زیر است:

بهای خرید عرق نعناع چقدر است؟

نام کالا قیمت(تومان)
عرق نعناع سحرخیز - 700 گرم ۳۰,۲۰۰ 
عرق نعناع چشمه سبز - 4 لیتر ۸۰,۰۰۰ 
عرق نعناع ممتاز سرمد - 2 لیتر ۳۹,۰۰۰
عرق نعناع ممتاز سرمد - 4 لیتر ۷۴,۴۰۰
عرق نعناع چشمه سبز - 1 لیتر ۲۲,۰۰۰ 
عرق نعناع اصالت مقدار 0.4 لیتر ۱۸,۰۰۰