محمد هادی سبحانیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: مقرر شد که برنامه عملیاتی دستگاه ها در چارچوب نقشه راه وزارت اقتصاد و دارایی با محوریت معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تدوین شود. این برنامه ها مبتنی بر یک برنامه زمان بندی شده خواهند بود و ظرف یکی دو روز آینده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ خواهد شد.

رنامه اجرایی دستگاه‌ها در جهت نقشه راه وزارت اقتصاد ابلاغ خواهد شد

او گفت: همچنین مشخص خواهد شد که دستگاه ها برای اینکه برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راه عملیاتی کنند، چه مدت زمان خواهند داشت. این نقشه راه کاملا با قوانین بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی هم راستا بوده و در جهت انضباط بخشی به اقتصاد و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد تدوین شده است.