به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران مفتح قائم مقام وزیر صمت گفت: در گذشته ریشه تخلفات بازرگانی در کارت های اجاره‌ای یا یک بار مصرف بوده است.

او ادامه داد: مجرم اصلی در سوء استفاده، فردی است که کارت را اجاره گرفته است. از آبان ماه صدور فیزیکی کارت بازرگانی منسوخ شده و صرفا برای کسانی که پرونده باز قضائی ندارند به صورت کد ثابت صادر خواهد شد.

 صدور فیزیکی کارت بازرگانی از آبان ماه منسوخ شد