صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای شمال گفت:  بنابر آخرین آمار بدهی نفتی سریلانکا مربوط به ۱۲ سال پیش است که طبق مذاکرات صورت گرفته قرار است، تهاتر شود.

او ادامه داد: سریلانکا در ازای بدهی که به دولت ایران دارد، قرار است ۷ قلم کالا از جمله چای دهد که با این وجود تجار پول را به  بانک مرکزی  می‌دهند.

حسنی گفت: بنابر آمار ۲۶ درصد چای مورد نیاز از سریلانکا وارد می شود که با این وجود میزان واردات و صادرات چای تغییری نخواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول، سالیانه ۶۰ تا ۷۰ هزار تن چای وارد می‌شود که هند مقام نخست، سریلانکا مقام دوم و امارات مقام سوم را داراست.

مدیر اجرایی سندیکای چای شمال گفت: در ازای بدهی نفتی تنها یک قلم کالا نیست، بلکه ۷ قلم کالا تهاتر می شود.

آمار مجموع صادرات امسال چای

تهاتر ۷ قلم کالا بابت بدهی نفتی از سریلانکا

آمار مجموع واردات امسال چای

تهاتر ۷ قلم کالا بابت بدهی نفتی از سریلانکا