سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظردارد کالا‌های تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه حراج الکترونیک به آدرس www.haraj.tamliki.ir به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ از ساعت ۹ صبح جهت ثبت نام و معرفی کیف پول خود اقدام کنند و موارد زیر را در نظر داشته باشند:

بازدید از کالا‌های مطرح شده در حراج الکترونیک در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ الی ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ از ساعت ۹ الی ۱۴ امکانپذیر خواهد بود و تاریخ چوب زنی (برگزاری) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود با توجه به تنوع کالا‌های مطرح در حراج الکترونیک قبل از شرکت در حراج الکترونیک از کالا‌های مطرح بازدید به عمل آید.

متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از فهرست کالا‌های مطرح در حراج الکترونیک و شرایط عمومی فروش و رویت شماره تلفن و آدرس مدیریت استان تهران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به نشانی www.haraj.tamliki.ir مراجعه کنند.

کیف پول خریدار می‌بایست به میزان ۲۰ درصد مبلغ هر پیشنهاد اعتبار داشته باشد.


متقاضیان در صورت تمایل به ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می‌توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن ۲۷۶۵۲۱۹۸-۰۲۱ تماس حاصل کنند.