مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی گفت: هم اکنون، معادل ۷۵ درصد از ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی، تولید صورت می‌گیرد. ظرفیت تولید پتروشیمی در سال ۹۹ حدود ۶۵ میلیون تن بوده که امسال به ۹۱ میلیون تن و در سال ۱۴۰۶، به ۱۴۱ میلیون تن افزایش خواهد داشت‌.

به گفته معاون وزیر نفت، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۱۱ یعنی پایان برنامه هشتم توسعه کشور، به ۲۰۰ میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد.

شاه میرزایی بر این نکته تاکید کرد که ظرفیت تولید متانول در پتروشیمی‌های کشور که اکنون ۱۲ میلیون تن است، تا پایان سال ۱۴۰۶، به ۳۰ میلیون تن افزایش پیدا می‌کند.

حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) گفته است که این افزایش ظرفیت در مورد متانول، سبب کاهش قیمت آن در بازارهای بین المللی و تبدیل شدن کشورهای واردکننده آن به تامین کنندگان محصولات پایین دستی آن می‌شود.

پتروشیمی

سید سجادپور الحسینی کارشناس حوزه ازدیاد برداشت نفت و گاز گفت: افزایش پتروشیمی‌های متانول ساز، تامین گاز کشور را دچار مشکل می‌کند؛ چرا که خوراک آن، گاز با قیمت ۸۰ تا ۱۰۰ دلار در هر تُن و محصول آن متانول با قیمت ۲۸۰ دلار در هر تُن است.

او گفته است: اگر از دید ملی و با در نظر گرفتن همه مسائل و ابعاد کشور به آن نگاه کنیم، آینده نگران کننده‌ای از جهت مصرف گاز دارد؛ این موضوع دقیقا مانند عدم توجیه کشت هندوانه با توجه به شرایط آبی کشور، علی رغم ارزش افزوده آن است.

نخستین نشست ملی «چالش های صنعت پتروشیمی و راهکارهای برون رفت از آن» امروز (دوشنبه سیزدهم دی) به همین منظور برگزار شد.