مدیرعامل راه آهن گفت: حوادثی که در راه‌آهن رخ می‌دهند، اغلب دارای دلایل اصلی مشابه و پرتکرار هستند و باید این ایراد‌ها و علل وقوع آن‌ها به سرعت و به طور کامل برطرف شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی باید آئین‌نامه کیلومتراژ اصلاح و ایراد‌های حادثه آفرین پر تکرار ادوار گذشته در راه‌آهن برطرف شود.

واکنش مدیرعامل راه آهن به سوانح اخیر ریلی/ لزوم اصلاح آیین نامه کیلومتراژ

در چند هفته گذشته، شاهد وقوع حوادثی از جمله خارج شدن قطار باری از ریل در سوادکوه و یا آتش گرفتن تراکشن موتور در قطار مسافری بندرعباس بودیم که باعث تاخیر چند ساعته شد‌ه بود.