شاخص کل بورس تهران، امروز دوشنبه (۲۰ دی ماه) در ابتدای معاملات با اُفت ۲ هزار و ۲۰۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحدی قرار گرفت.

 

در ساعت ۹:۳۰ دقیقه شاخص کل بورس با اُفت ۴ هزار و ۹۳۴ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۱ هزار و ۸۸۶ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با اُفت ۸۹۰ واحد در ارتفاع ۳۵۲ هزار و ۳۱۲ واحدی قرار گرفت.

سه نماد فملی، پارس و فولاد بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در این دقایق داشتند. خودرو، شپنا و برکت سه نماد پرتراکنش بازار بورس در این دقایق هستند.

در آغاز معاملات ۳۰ آذر ماه؛ بورس رشد کرد


شاخص فرابورس نیز با ۴۲ واحد اُفت در ارتفاع ۱۸ هزار و ۷۰ واحدی قرار گرفت. سه نماد سمگا، فرابورس و آریا نیز پرتراکنش‌ترین‌های فرابورس در این دقایق هستند.