شاخص کل بورس تهران، امروز سه شنبه (۲۱ دی ماه) در ابتدای معاملات با رشد ۷۸۰  واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۳ هزار واحدی قرار گرفت.

در ساعت ۹:۵۵ دقیقه شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۳۶۴ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۱۲۰ واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز با رشد هزار و ۶۹۷ واحد در ارتفاع ۳۵۳ هزار و ۸۰۸ واحدی قرار گرفت.

سه نماد فولاد، خودرو و فملی بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در این دقایق داشتند. خودرو، خگستر و خساپا سه نماد پرتراکنش بازار بورس در این دقایق هستند.

ابهام در پیشنهادات بورسی وزیر اقتصادشاخص فرابورس نیز با ۳۵ واحد رشد در ارتفاع ۱۸ هزار و ۵۲ واحدی قرار گرفت. سه نماد فرابورس، چخزر و توسن نیز پرتراکنش‌ترین‌های فرابورس در این دقایق هستند.