پور ابراهیمی طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواست با توجه به حساسیت بالای بازارسرمایه نسبت به مولفه‌های مندرج در قوانین بودجه ۱۴۰۱، بسته حمایتی دولت که چندی پیش توسط وزیر اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده بود به لایحه بودجه الحاق و به مجلس ارائه دهد.

محمدرضا پور ابراهیمی در پیوست این نامه پیشنهاد‌هایی را نیز از طرف کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برای تکمیل گزارش بسته حمایتی دولت از بازارسرمایه ارایه کرد.

پورابراهیمیالبته شنیده‌ها حاکی از این است که رییس جمهور پیشتر دستور اصلاح لایجه بودجه را به رئیس سازمان برنامه و بودجه داده است.

پیش از این در تاریخ ۱۴ دی ماه نامه مشترک کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری و کانون کارگزاران به کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده بود.