قیمت روز انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران

سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران ؛ قیمت روز انواع میوه‌های فصل در بازارهای میوه در سطح شهر را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت انگور شاهرودی و نارنگی جنوب کاهش یافته است.

قیمت میوه‌های زمستانی میادین به شرح زیر است:

۱- یک کیلوگرم سیب قرمز ۱۲,۲۰۰ تومان
۲- یک کیلوگرم سیب زرد ۱۳,۸۰۰ تومان
۳- یک کیلوگرم پرتقال تامسون شمال ۱۰,۳۰۰ تومان
۴- یک کیلوگرم پرتقال رسمی جنوب ۱۰,۳۰۰ تومان
۵- یک کیلوگرم نارنگی جنوب ۱۳,۵۰۰ تومان
۶- یک کیلوگرم نارنگی شمال ۱۴,۲۰۰ تومان

افزایش ۵۰ درصدی صادرات میوه ایران به روسیه


۷- یک کیلوگرم لیمو شیرین ۱۸,۵۰۰ تومان
۸- یک کیلوگرم انار ۱۶,۷۰۰ تومان
۹- یک کیلوگرم انگور شاهرودی ۱۴,۵۰۰ تومان
۱۰- یک کیلوگرم موز ۲۸ هزار تومان
۱۱- یک کیلوگرم کیوی ۱۴,۳۰۰ تومان
۱۲- یک عدد هندوانه ۵ کیلوگرمی ۳۲,۵۰۰ تومان