به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، این مقام آگاه درخصوص سرنوشت موسسه مالی و اعتباری "ا.ا" اظهار داشت: این موسسه مشکلات متعددی دارد و یکی از مشکلات آن کمبود منابع است.

وی افزود: این موسسه پس از جمع‌آوری سپرده‌ها بخش عمده‌ای از منابع خود را برای اجرای طرح مشهور " پ. ش " در مشهد سرمایه گذاری کرده و به همین دلیل با مشکل مالی مواجه شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: نداشتن مدیران دارای سابقه فعالیت در شبکه بانکی یکی از مشکلات این موسسه بوده اما مشکل اصلی کمبود نقدینگی است.

به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته این موسسه را فاقد مجوز و غیر مجاز عنوان کرد و پس از مدتی برای آن مهلتی در نظر گرفت. گفته میشد مشکل اصلی این موسسه عدم بهکارگیری مدیران دارای سابقه فعالیت در شبکه بانکی است.