به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی صبح فردا در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود. قرار است در این جلسه قاضی ناصر سراج - رئیس دادگاه- به اتهامات ۹ متهم رسیدگی کند.

تعدادی از متهمان فردا برای نخستین بار به اتهاماتشان رسیدگی شده و برخی از متهمان نیز با ارسال کیفرخواست جدیدشان از سوی دادستانی به دیگر اتهامایشان رسیدگی می شود.

در جلسه فردا مه آفرید خسروی - متهم ریف اول - به علت اخذ آخرین دفاع حاضر نیست.