به گزارش افکارنیوز، علياصغرملكي در گفتوگو با ايسنا اظهار داشت: سال گذشته هم مشكل خاصي در اين زمينه نداشتيم و اگر دام خارج نشود، مشكلي در اين زمينه نخواهيم داشت و با توجه به اينكه تمهيداتي در زمينه ارائه علوفه ارزان به دامداران انديشيده شده، بنابراين ضروري است كه جلو خروج دام گرفته شود.

وی با بیان اینکه بهتر است گوشت‌های صنعتی وارد شده و گوشت‌های داخلی برای مصرف داخلی کشور مورد استفاده قرار گیرد، ابراز داشت: البته در حال حاضر نیز درصد بیشتر گوشت‌های صنعتی وارد می‌شود که عمده گوشت‌های صنعتی و گاوی از برزیل وارد کشور می‌شود.

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي گفت: عمده خريد ما از استان كردستان صورت ميگيرد.