به گزارش افکارنیوز، ابراهيم درويشي در گفتوگو با ايسنا، در مورد درخواست مجوز براي بانك يا موسسههاي مالي بيان كرد: در حال حاضر ۱۴ درخواست مجوز براي راهاندازي بانك يا موسسه مالي داريم كه اين درخواستها در حال بررسي هستند و از اين ۱۴ درخواست موسسه و بانك، تاكنون دو مورد ادغام شدهاند و اين درخواستها هم به ترتيب در حال بررسي هستند.

وی ادامه داد: وقتی این درخواست‌ها بررسی شدند و سرمایه آن‌ها مشکلی نداشت مجوز آن‌ها صادر می‌شود.

درویشی در مورد اعلام پیش از این خود مبنی بر لغو مجوز چهار بانک، اظهار کرد: اطلاعات بانکی طبق قانون محرمانه است.

با وجود اين، وي تصريح كرد:خوشبختانه امسال هنوز مجوز هيچ بانكي لغو نشده است.