به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، در حالی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال را ۲۳.۹ درصد اعلام کرده است که پیشتر تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین امسال نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه پارسال را ۲۱.۸ درصد اعلام کرده بود.

بر این اساس، میزان شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین امسال نسبت به ماه قبل از آن ۲.۶ درصد اعلام شد. این در حالی است که این میزان در اسفندماه پارسال نسبت به ماه قبل از آن ۳.۴ درصد بوده است.

همچنین در حالی تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال۲۳.۹ درصد اعلام شده که این میزان در اسفندماه سال گذشته در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن ۲۱.۸ درصد بود.

بر این اساس نرخ تورم متوسط پارسال نسبت به متوسط سال ۱۳۸۹ نیز معادل ۲۱.۵ درصد اعلام شده است.