به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ به ۲۲.۲ رسید.

اداره آمار اقتصادی ضمن انتشار خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به عدد ۳۵۲.۲ رسید.