به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس استانداری تهران، قاضی مدیرخراسانی اظهارات استاندار تهران را در این زمینه قرائت کرد که از این قرار بود: شخصا وجهی را دریافت نکردهام اما به مرور زمان و از وقتی که آقای ی.د معاون فنی و عمرانی استانداری تهران شد مبالغی از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استانداری قرار داشته و صرف امور شخصی و مسائل استانداری میشد.

طبق عرف اینها جنبه هدیه از سوی افراد خیر را داشته که عنوان می‌شد و بنده از وقتی که اینگونه موارد را در استانداری مشاهده کردم، آنها را متوقف کردم و می‌توانید به اسناد ارائه شده در دفتر استانداری که موجود است مراجعه کنید.

از میزان مبلغ اطلاعی ندارم زیرا پولی مستقیم به بنده داده نشده است اما براساس اسناد و هزینهها میتوانیم بررسی و ارائه کنیم.