به گزارش افکارنیوز، جواد تقوی در گفتوگو با فارس، در خصوص برخی اقدامات خودسرانه درباره افزایش قیمت نان در سراسر کشور گفت: بر اساس برنامهای که داریم با هرگونه گرانی خودسرانه و خارج از مصوبات ستاد تنظیم بازار به شدت برخورد میکنیم.

وی افزود: دستوری صادر شده است تا نان بر اساس قیمتی که در استانداریها اعلام شده است لحاظ شود.